Let op! I.v.m. tweede pinksterdag zijn wij maandag 20 mei gesloten. Check hier de inhaaldagen 2024.

Vul uw postcode in om definitieve prijzen te zien. X

Duurzaamheid

Van den Noort streeft naar een circulaire economie met 100% recycling. Samen met een gepassioneerd team van ruim 85 collega’s werken wij sinds 1944 vanuit verschillende locaties in Nederland aan onze missie met de hoogste prioriteit voor kwaliteit, duurzaamheid en milieu. Wij streven ernaar om de wereld netjes achter te laten voor de volgende generaties. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in vakkundig personeel en innovatief materieel. Het bedrijf beschikt over diverse certificeringen waarmee veiligheid, efficiency én effectiviteit op het hoogste niveau bewaakt blijft. Wij hebben aandacht voor een schoner milieu en onderzoeken nieuwe mogelijkheden om afval zo efficiënt mogelijk in te zamelen en op een verantwoorde manier te recyclen.

Met onze recyclingbedrijven in Dongen en Waalwijk streven we naar een duurzaam afvalbeheer. Daarbij kiezen we nadrukkelijk voor maximaal hergebruik van afval- en reststromen door recycling, het terugwinnen van grondstoffen, het opwekken van zoveel mogelijk energie en warmte uit de overige afvalstromen en het reduceren van CO²-uitstoot. Onze locaties beschikken over overlaadstations, afval sorteerinstallaties, puinbrekers, houtverwerking en grond- en groenbewerking. Nu grondstoffen schaars worden moeten we meer nadruk leggen op scheiden aan de bron en meer recyclen waar mogelijk is. Daarmee maken we de stap van afvalstof naar grondstof. Zo wordt restafval bij ons recyclingbedrijf te Dongen en Waalwijk gesorteerd in herbruikbare afvalstromen. Het residu wordt verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie, waarbij groene stroom wordt opgewekt.

Vanuit onze duurzaamheidsgedachte investeren wij onder andere in nieuwe vrachtwagens met euro 6 motoren, waarbij we de mogelijkheden van alternatieve brandstoffen en/of aandrijftechnieken nauwlettend in de gaten houden. Bovendien is afgelopen jaren een shredder omgebouwd naar een elektrisch aangedreven variant en hebben we 2 elektrische sorteerkranen in gebruik genomen. Sinds 2017 hebben we ruim 2.698 zonnepanelen laten plaatsen waardoor Van den Noort energieneutraal werkt. De inzet van diverse duurzame maatregelen m.b.t. CO²-reductie blijven opgevolgd worden waarbij stimuleren, coördineren en vernieuwen centraal staat, evenals de overgang naar zoveel mogelijk LED verlichting op onze kantoren, betere klimaatbeheersing in de kantoren en nog meer elektrische leasewagens.

 CO²-Prestatieladder

De CO²-Prestatieladder is een norm die bedrijven en organisaties helpt om hun CO²-uitstoot te verminderen. CO²-uitstoot wordt veroorzaakt door energiestromen zoals diesel, benzine, gas en elektriciteit. De norm kent vijf niveaus en Van den Noort heeft het certificaat CO²-prestatieladder - niveau 3.

De norm is opgebouwd uit vier onderdelen:
A.Inzicht
B.Reductie
C.Transparantie
D.Participatie

 A.Inzicht

Inzicht en bewustwording in de CO²-uitstoot van Van den Noort kan verkregen worden door middel van onze CO2-footprint, ook wel emissie inventaris genoemd. Hieronder staat de verdelingen van de footprint weergegeven. Hierin is duidelijk te zien dat het brandstofverbruik van het transport de grootste CO²–uitstoot heeft.

CO2-uitstoot 2023

 B.Reductie

Van den Noort heeft verschillende doelstellingen opgesteld voor het energieverbruik van de gehele organisatie. Deze doelstellingen staan met de bijbehorende maatregelen en actieplan in ons energie management actieplan. Zie daarvoor onderstaande link:

3.B.2 Energie management Actieplan

 C.Transparantie

Communiceren doen wij via onze website en intern minimaal twee keer per jaar via de nieuwsbrief. Daarnaast communiceren wij graag over de voortgang van onze CO²-uitstoot. Deze gegevens zijn verwerkt in de voortgangsrapportage welke te lezen is via onderstaande link:

3.C.1 Voortgangsrapportage 2023
3.C.1 Voortgangsrapportage - eerste helft 2023
3.C.1 Voortgangsrapportage 2022
3.C.1 Voortgangsrapportage - eerste helft 2022
3.C.1 Voortgangsrapportage 2021
3.C.1 Voortgangsrapportage - eerste helft 2021
3.C.1 Voortgangsrapportage 2020

3.C.1 Voortgangsrapportage - eerste helft 2020
3.C.1 Voortgangsrapportage 2019
3.C.1 Voortgangsrapportage - eerste helft 2019
3.C.1 Voortgangsrapportage 2018
3.C.1 Voortgangsrapportage - eerste helft 2018
3.C.1 Voortgangsrapportage 2017
3.C.1 Voortgangsrapportage - eerste helft 2017
3.C.1 Voortgangsrapportage 2016

 CO2-Footprint

Onlangs is onze CO²-footprint bijgewerkt en de CO²-emissie inventarisatie opgemaakt. 
Graag informeren wij je over de voortgang, welke je onderstaand aantreft. 

Deze CO²-footprint geeft de uitstoot weer van de processen die plaatsvinden binnen Van den Noort.
Ook geeft het inzicht in de manier waarop we de CO²-uitstoot kunnen verminderen.

CO2 footprint - Eerste helft 2023

 D.Participatie

Naast inzicht krijgen in onze CO²-uitstoot, plannen maken en het uitvoeren van acties om dit te verminderen, doen wij mee aan een initiatief om samen met andere partijen de CO²-uitstoot te verminderen. Dit wordt bereikt door kennis en ervaring te delen op het gebied van bewust en verantwoord energieverbruik. Wij nemen actief deel aan het Keteninitiatief / CO²-reductieprogramma 'Bewust omgaan met energie'.

Zie voor meer informatie:

2021-2024 Publicatiedocument Bewust omgaan met energie
01022024 Notulen CO2 reductieprogramma focusgroep industrie en zwaar materieel
28092023 Notulen CO2 reductieprogramma focusgroep industrie en zwaar materieel
02032023 Notulen CO2 reductieprogramma focusgroep industrie en zwaar materieel
15092022 Notulen CO2 reductieprogramma focusgroep industrie en zwaar materieel
10032022 Notulen Reductieprogramma Bewust omgaan met energie
07102021 Notulen Reductieprogramma Bewust omgaan met energie
04032021 CO2 reductieprogramma notulen

2021 Publicatiedocument Bewust omgaan met energie
01102020 Notulen Reductieprogramma Bewust omgaan met energie
23032020 Publicatiedocument Bewust omgaan met energie
12032020 CO2 reductieprogramma notulen
26092019 CO2 reductieprogramma notulen
04042019 CO2 reductieprogramma notulen
27092018 Notulen Reductieprogramma Bewust omgaan met energie
22052018 Publicatiedocument Bewust omgaan met energie
12042018 Notulen Reductieprogramma Bewust omgaan met energie
2017-Publicatiedocument Bewust omgaan met energie
16032017 Notulen sectorinitiatief bijeenkomst Bewust omgaan met energie
22092016 Notulen 7de bijeenkomst SI ZW & M NL
14122015 Publicatiedocument SI ZW & M NL Bewust en verantwoord energieverbruik

SKAO
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken die de CO²-ladder betreft. Op de website van de SKAO vindt u meer informatie. www.skao.nl

Heeft u vragen over ons energiemanagement of suggesties om meer CO²-uitstoot reductie te realiseren, dan kunt u contact met ons opnemen. 

VGM-Programma : Noortje

Wij vinden Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) belangrijk en hebben daarom een eigen VGM-prorgamma geïntroduceerd binnen Van den Noort, namelijk: Noortje. 

Noortje

Dit VGM-programma is bedoeld om veilig werken nog meer onder de aandacht te brengen, meer bespreekbaar te maken en daarmee het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie te vergroten. Noortje is het gezicht achter het Van den Noort VGM-programma en is de supporter van veilig en gezond werken.

Tien gouden regels

Het VGM-programma kent tien gouden regels die bij uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde als basis gelden:

Tien gouden regels

Het VGM-programma dient ten goede te komen aan de veiligheid, de kwaliteit van het werk, de arbeidsomstandigheden en de bescherming van het milieu. Wij werken bij Van den Noort met respect voor elkaar, aangevuld met werkplezier, maatschappelijke betrokkenheid en op een zo min mogelijk milieubelastende manier. Met dit VGM-programma willen we verder bouwen aan een gezonde, veilige en duurzame werkomgeving.

Lees hier meer over de introductie van Noortje.

Veiligheidscampagne

Lever uw accu's en batterijen apart in

Op maandag 5 juni 2023, ging tijdens de Week van de Veiligheid, een campagne van start om consumenten en bedrijven te stimuleren losse batterijen en elektrische apparaten met lithiumbatterijen/-accu's in te leveren bij een van de vele inleverpunten in Nederland. Van den Noort zet zich tevens tijdens de Week van de Veiligheid extra in om zoveel mogelijk bewustheid te creëren omtrent de gevaren van het weggooien van accu’s en batterijen in uw afvalcontainer. Hiervoor is speciaal een eigen flyer ontwikkeld welke hier te vinden is. Lees tevens het uitgebreide nieuwsbericht.