Let op! I.v.m. tweede pinksterdag zijn wij maandag 20 mei gesloten. Check hier de inhaaldagen 2024.

Vul uw postcode in om definitieve prijzen te zien. X

Visie, missie en strategie

Kwaliteit, duurzaamheid en milieu staan bij Van den Noort hoog in het vaandel. Daarom wordt er voortdurend geïnvesteerd in vakkundig personeel en innovatief materieel. Het bedrijf is ISO 9001, ISO 14001, VCA*, Lean & Green en de CO2-Prestatieladder niveau 3 gecertificeerd waarmee efficiency én effectiviteit op het hoogste niveau bewaakt blijft. Daarbij beschikt het bedrijf over de nodige productcertificaten.

Efficiënte afvalinzameling

Deze kernwaarden vormen eveneens de visie op het bedrijf. Van den Noort richt zich op het zo efficiënt mogelijk inzamelen van afvalstromen, met als doel deze op een zo hoogwaardig mogelijke, duurzame manier te recyclen, grondstoffen terug te winnen en waarbij zoveel mogelijk energie en warmte wordt opgewekt uit de overige afvalstromen. Zo streeft de organisatie naar een zo groot mogelijk milieuvoordeel en daarbij het reduceren van de CO2-uitstoot.

Afval voor vernieuwing

De missie van Van den Noort is ‘Afval voor vernieuwing’. Als bedrijf staat Van den Noort aan het begin van een nieuwe productlevenscyclus en transformeert zich naast afvalinzamelaar meer en meer tot een onderneming die ervoor zorgt dat er nieuwe grondstoffen met het afval kunnen worden genereerd, waarbij het meewerkt aan een circulaire economie.

Afval scheiden

Hoe beter gescheiden aan de bron, hoe hoger de waarde. Het is van cruciaal belang om samenwerkingen te stimuleren over de volle breedte van de organisatie van de klant alsmede de bereidheid om samen oplossingen te ontwikkelen om tot betere scheiding van afval te komen. Met de gekozen strategie wordt ieder stukje afval als waardevol beschouwd. Om een optimale afvalverwijderingsstructuur te creëren is het essentieel om samen met de klant concepten en systemen te ontwikkelen. Van den Noort werkt daarbij servicegericht en vooruitstrevend, waarbij de lijnen kort zijn en gestreefd wordt naar de best haalbare en meest duurzame oplossing.

Meer weten over afvalinzameling?

Klantenservice Van den Noort