Vul uw postcode in om definitieve prijzen te zien. X

Recycling

Van den Noort Recycling beschikt als modern en compleet recyclingbedrijf over een eigen overlaadstation, afvalsorteerinstallatie, puinbrekers, houtverwerking en grond- en groenbewerking. Zowel bedrijven als particulieren zijn rechtstreeks welkom bij onze Recycling in Dongen en Waalwijk om afval af te voeren. Bij Recycling Dongen is het mogelijk om met PIN te betalen en bij Recycling Waalwijk alléén contant. 

Recycling van diverse soorten afval

Op een terrein van circa 10 hectare wordt jaarlijks 200.000 ton bouwafval en sloopafval, puinafval, bedrijfsafval en/of huishoudelijk afval etc. in eigen beheer op een milieuverantwoorde wijze gesorteerd, verwerkt en gerecycled tot herbruikbare stromen. Daarbij wordt met name puin verwerkt tot puingranulaat toepasbaar in de wegenbouw, hout tot houtspaanders voor de spaanplaatindustrie en groenafval tot compost voor grondverbetering. Het hergebruik van afvalstoffen, herbestemmen van producten en besparen van grondstoffen staat centraal. De waarde van de grondstof en/of het product wordt maximaal benut en het afval wordt tot een minimum gereduceerd.

Na recycling zijn de (gesorteerde) reststoffen zoals papier / karton, plastic folie, kunststoffen, metalen, etc. namelijk bruikbaar als grondstof voor nieuwe producten of geschikt voor een andere hoogwaardige nuttige toepassing. De resterende brandbare fractie ondergaat een bewerking tot gereed product dat bruikbaar is als secundaire brandstof voor de opwekking van energie (elektriciteit en warmte). Van den Noort voldoet hierbij aan de hoogste milieu- en kwaliteitseisen. Alles wat in de markt wordt opgehaald ondergaat in één van onze vestigingen het recyclingproces.

Vernieuwde sorteerlijn

In het najaar van 2021 heeft Van den Noort een vernieuwde sorteerlijn in gebruik genomen, waarmee op een hoger niveau bedrijfsafval gesorteerd kan worden. Lees hier meer details.

Afvalinzameling van A tot Z

De combinatie van de containerservice met het recyclingbedrijf is optimaal. Hierdoor wordt de kennis van inzameling, transport, afvalverwerking en recycling gebundeld. Dit resulteert in het continu zoeken naar nieuwe inzamel- en afzetmogelijkheden en het verzamelen en afzetten van grote partijen afvalstromen tegen gunstige condities. 

Nu grondstoffen schaars worden moeten we meer nadruk leggen op scheiden aan de bron en meer recyclen waar mogelijk is. Daarmee maken we de stap van afvalstof naar grondstof. Van den Noort ziet afval als het begin van iets nieuws. We staan aan het begin van een nieuwe productlevenscyclus en streven wij naar een circulaire economie met 100% recycling.

Inlevertarieven afval

Betaling geschied doormiddel van gewicht. De auto wordt vol ingewogen en leeg uitgewogen op een geijkte weegbrug.
Raadpleeg voor de volledigheid tevens onze Acceptatievoorwaarden afvalstoffen.

Onderstaande tarieven zijn incl. BTW.

Afvalstromen 
t.b.v. storten

Tarieven incl. BTW
per ton (1.000 kg)
Minimaal aanlevertarief incl. BTW 
(i.v.m. handelingskosten)
Gemengd puin 10,00 20,00
Bouwafval en sloopafval met puin (s.g. >300 kg/m3) 170,00 35,00
Bouwafval en sloopafval zonder puin (s.g. <300 kg/m3) 190,00 35,00
Groenafval en tuinafval 55,00 25,00
Loof & grassen 66,50 25,00
A-hout 20,00 15,00
Gemengd houtafval 80,00 35,00
Huisraad / grofvuil / bedrijfsafval 210,00 35,00
Grond / zand met puin storten (alléén locatie Dongen) 45,00 25,00
Geïmpregneerd hout (Al het behandeld hout zoals biezen, tuinhekken, etc.) 140,00 35,00
Dakleer 310,00 35,00
Asbest / asbestverdacht materiaal (dient dubbel verpakt te worden aangeleverd) 315,00 50,00
Dakgrind 65,00 25,00
Volumineus afval (Tempex en isolatiemateriaal) 435,00 85,00
Kunststofmix (géén PVC) 175,00 35,00
Vlakglas 15,00 20,00
Papier en karton 0,00 0,00
         
Tevens kunt u bij onze locatie in Dongen terecht voor diverse soorten zand.        
         
Af te halen: Zwarte grond 8,00 8,00
         
VAN DEN NOORT RECYCLING DONGEN VAN DEN NOORT WAALWIJK
De Leest 26
5107 RC Dongen
Industrieweg 77
5145 PD Waalwijk
0162 37 25 53 0416 33 30 64
Openingstijden:
Ma. t/m Vrij. 7.00 - 17.30
Za. 7.00 - 12.30
Openingstijden:
Ma. t/m Vrij. 8.00 - 16.30