Let op! Gedurende de zomer(vakantie) gelden er aangepaste openingstijden. Check deze hier.

Vul uw postcode in om definitieve prijzen te zien. X

Week van de veiligheid in de Afvalbranche 2023

Week van de veiligheid in de Afvalbranche 2023

Geplaatst op: 06 juni 2023


Verwijdert u altijd bewust batterijen en accu’s uit uw oude apparaten? Op maandag 5 juni 2023 is, tijdens de Week van de Veiligheid van de Afvalbranche (5 t/m 9 juni), een campagne “Doe maar apart” gelanceerd om consumenten en bedrijven te stimuleren losse batterijen en elektrische apparaten met lithiumbatterijen en -accu's in te leveren bij een van de vele inleverpunten in Nederland.

Van den Noort zet zich tevens tijdens de Week van de Veiligheid extra in om zoveel mogelijk bewustheid te creëren omtrent de gevaren van het weggooien van accu’s en batterijen in uw afvalcontainer. Hiervoor is speciaal een eigen flyer ontwikkeld, welke verspreid wordt onder zakelijke klanten. Met deze veiligheidscampagne streven we naar maximale impact voor een zo veilig mogelijke werkomgeving voor iedereen.

Brandgevaar accu's en batterijen

Het lijkt vanzelfsprekend: een apparaat werkt niet meer en wordt in de prullenbak gegooid. Niet iedereen is zich ervan bewust dat het apparaat nog een accu of batterijen bevat, wat kan leiden tot brandgevaar bij de afvalverwerker. Het komt helaas nog te vaak voor dat batterijen en accu’s worden aangetroffen tussen het 'gewone' afval. Dit lijkt wellicht onschuldig, maar dit kan voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Batterijen en accu’s vallen onder ‘klein chemisch afval’ en dienen dus apart aangeboden te worden. Binnenin zitten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, maar die ook gevaarlijk zijn bij de afvalverwerking. In een batterij wordt lithiumkoolstof opgeslagen. Deze stof reageert heel sterk met water en zuurstof, waardoor het brand kan veroorzaken.

Niet weggooien, maar apart inleveren

Als uw afvalverwerker vraagt Van den Noort daarom hiervoor uw aandacht. De batterijen en accu’s kunnen overal in het afvalproces ontbranden: tijdens het persen in de afvalwagen, gedurende het storten of bij de sortering op onze recyclinglocatie. Het is en blijft daarom van belang dat batterijen en accu’s verwijderd worden uit oude apparaten (als dat kan) en mochten ze niet verwijderd kunnen worden, lever dan het gehele apparaat separaat in.

Lever uw accu’s en batterijen in bij een inleverpunt bij u in de buurt

Losse batterijen en afgedankte elektronische apparaten met een vaste (inwendige) accu of batterij kunnen worden ingeleverd bij één van de inleverpunten van StiBat of Wecycle in winkels en gemeentelijke milieustraten. Mocht u vragen of twijfels hebben over het weggooien van een elektrisch apparaat, raden wij u aan om contact op te nemen met onze afvalspecialisten. Dit kan door te bellen naar 0162 372 550 of door te e-mailen naar contact@vandennoort.nl. Wij adviseren u graag over de juiste én meest duurzame manier van afval scheiden.

De campagne is een initiatief van de Taskforce Batterijbranden en is gestart tijdens de Week van de Veiligheid in de afvalbranche. Deze taskforce bestaat uit meerdere organisaties in de afvalinzamelingsbranche, zoals Stichting Stibat Services, Stichting OPEN, Nederlandse Vereniging van Afval en Reiniging Diensten (NVRD), Branche Vereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS), Transport en Logistiek Nederland (TLN), Federatie NRK, Nationaal Recycling Forum (NRF) en Vereniging Afvalbedrijven (VA). Via de Doe maar apart-campagne hopen zij de bewustwording omtrent het weggooien van accu’s en batterijen te vergroten.

Flyer - veiligheidscampagne (voorkant)  Flyer - veiligheidscampagne (achterkant)