Vul uw postcode in om definitieve prijzen te zien. X

BRANDGEVAAR: “Gooi géén batterijen etc. bij uw afval”

BRANDGEVAAR: “Gooi géén batterijen etc. bij uw afval”

Geplaatst op: 08 sep 2020


Als uw betrouwbare afvalverwerker vragen wij graag aandacht voor het volgende: In verband met de brandrisico’s is het erg belangrijk om batterijen, accu’s en andere licht ontvlambare materialen apart in te zamelen en niet bij andere afvalstromen in uw afzet- en/of rolcontainers te gooien.

Batterijen zijn klein chemisch afval. Binnenin zitten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, mangaan en lood bijvoorbeeld. Belanden batterijen in de natuur, dan komen die schadelijke stoffen dus ook in de natuur terecht.

Batterijen zijn niet alleen slecht voor het milieu, de organische oplossing waaruit een batterij is opgebouwd, is ook gevaarlijk bij de afvalverwerking. Binnenin de batterij wordt lithiumkoolstof opgeslagen. Dat reageert heel sterk met water en zuurstof en dit kan leiden tot brand.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend hierop alert te zijn. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Raadpleeg voor meer informatie onze pagina mbt de diverse afvalstromen en kijk op www.legebatterijen.nl. Jaarlijks staat ook Stibat (Stichting Batterijen) extra stil bij het belang van het inzamelen en recyclen van batterijen tijdens de European Battery Recycling Day | 9 september a.s.